tel. / fax 32 753 68 05
tel. kom. 504 279 654

Naturalne ciepło

Węgiel dla firm

Zapraszamy do współpracy małe oraz duże firmy. Zapewniamy bardzo konkurencyjne ceny. Każdy rodzaj sortymentu jesteśmy w stanie dostarczyć na teren całego kraju. Dysponujemy flotą samochodów ciężarowych oraz bocznicą kolejową zdolną do odbioru i nadawania wagonów towarowych.

Węgiel dla domu

Realizujemy zamówienia na każdą ilość sortymentu, wraz z dowozem pod wskazany adres. Fachowo doradzamy jaki węgiel będzie dla Państwa najbardziej korzystny. Zapewniamy miłą szybką oraz kompetentną obsługę.

 


AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A.


 

 

KWALIFIKOWANY DOSTAWCA WĘGLA PGG S.A.

 

 

 „WIOSENNA PROMOCJA” Kolejne Kody Rabatowe 

 
 
W sklepie internetowym PGG S.A. nadal trwa promocja
„Wiosenne Rabaty 2024”.

 

 

Akcja potrwa do 31 lipca 2024 r. Korzystając przy zakupie z kodu
rabatowego PGG202407 – w lipcu dostajesz rabat 100 zł za tonę węgla
przy zamówieniu minimum 2t.

 

 

 

👉 w lipcu -100 zł/t przy zakupie co najmniej 2t.

 

Szczegółowe warunki i zasady promocji dostępne w Regulaminie Promocji „Wiosenne Rabaty 2024” na stronie sklep.pgg.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TRESKO” SKOTNICKI, TRĘBECKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 32-540 TRZEBINIA UL. DEMBOWSKIEGO 13A.

 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie www.tresko.pl , pod adresem email: tresko@tlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, realizacji zamówień na węgiel, kruszywo i inne towary i usługi (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 4. w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r . o podatku akcyzowy, Dz.U. z 2011 r. nr 108 poz. 626 z późn.zm.; ustawa o podof, ustawa o VAT (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, licząc od początku roku

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym

 2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym,.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych

 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 4. przenoszenia danych

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego:

* przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, * po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

 1. dobrowolne ,

 2. obowiązkowe z uwagi na art. 31a ustawy o podatku akcyzowym

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe powyższe wykonanie usługi i dostawy towarów.

 1. Informacja o profilowaniu

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Certyfikaty